جهت تماس با شرکت عرقیات گل آرام جهت ثبت و یا پیگیری سفارش از روش های زیر استفاده بفرمایید.

تلفن کاشان : ۰۳۱۵۵۳۳۴۶۶۹

تلفن دفتر مرکزی : ۰۲۱۷۷۰۸۰۵۱۴

تلفن همراه : ۰۹۱۰۶۸۶۹۰۰۷

فکس : ۰۲۱۸۹۷۸۴۹۴۸

پیامک : ۵۰۰۰۱۰۶۰۶۱۴۱

اکانت تلگرام : @attarud2